otwarty

1. Dyskusja, kwestia, sprawa (jest) otwarta «dyskusja, kwestia, sprawa (jest) jeszcze nierozstrzygnięta, nierozwiązana»: Sprawą otwartą pozostaje pytanie, w jaki sposób zwiększyć udział kobiet i młodzieży w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. S. Kozłowski, Ekorozwój.
2. Gra w otwarte karty
a) «uczenie kogoś jakiejś gry karcianej przez pokazywanie mu podczas grania swoich kart i objaśnianie, jak najlepiej prowadzić nimi rozgrywkę»
b) «postępowanie jawne, informowanie kogoś o swoich prawdziwych zamiarach»: Klossowi nie wolno się demaskować, ale czasami istnieje tylko jedno wyjście: gra w otwarte karty... Andrzej Zbych, Stawka.
3. Mieć otwartą głowę, otwarty umysł «być gotowym, skłonnym do zaakceptowania lub przyjęcia jakiejś wiedzy, idei itp., chętnie się czegoś uczyć»: Chcę, aby mój syn miał otwarty umysł, potrafił dokonywać wyborów, kierując się i sercem, i rozumem, pamiętając o odpowiedzialności. WO 19/02/2000.
Czekać na kogoś z otwartymi ramionami zob. ramię 1.
Czyjś dom jest dla kogoś otwarty zob. dom 2.
Dni otwarte zob. dzień 2.
Mieć oczy szeroko otwarte zob. oko 24.
Otwarta głowa, otwarty umysł zob. głowa 56.
Patrzeć, słuchać itp. z otwartymi ustami, z otwartą gębą zob. rozdziawić 1.
Prowadzić dom otwarty zob. dom 9.
Przy drzwiach otwartych zob. drzwi 6.
Przyjąć kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami zob. przyjąć.
Przyjąć kogoś z otwartym sercem zob. serce 20.
Spać z otwartymi oczami zob. spać 7.
Wystąpić z otwartą przyłbicą zob. przyłbica.
Wyważać otwarte drzwi zob. drzwi 8.
Zagrać, grać w otwarte karty zob. karta 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • otwarty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, otwartyrci {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niezamknięty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Otwarty pokój, słoik. Otwarte drzwi. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • otwarty — otwartyrci imiesł. bierny czas. otworzyć (p.) otwarty w użyciu przym. 1. «rozległy, obszerny, niczym nie okolony» Otwarte pola, równiny, stepy. Otwarty widok. ∆ Otwarty samochód, powóz itp. «samochód, powóz itp. bez dachu, odkryty, lub z… …   Słownik języka polskiego

  • otwarty umysł — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kimś, kto łatwo akceptuje cudze poglądy, może zmieniać swój światopogląd : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kowalski to otwarty umysł, bardzo postępowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • konkurs otwarty — {{/stl 13}}{{stl 7}} konkurs, w którym może wziąć udział każdy, kto spełnia określone warunki (np. jest skoczkiem narciarskim) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Konkurs otwarty na stanowisko dyrektora. Otwarty konkurs skoków narciarskich. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • list otwarty — {{/stl 13}}{{stl 7}} pismo skierowane do konkretnej osoby, grupy osób lub instytucji podane do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu lub rozpowszechniane jako specjalny druk : {{/stl 7}}{{stl 10}}List otwarty związków zawodowych.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prowadzić dom otwarty — {{/stl 13}}{{stl 7}} przyjmować wielu gości w swoim domu, często urządzać u siebie rozmaite imprezy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Łęccy do czasu niepowodzeń finansowych pana Tomasza prowadzili dom otwarty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • półotwarty — «otwarty częściowo, niezupełnie: uchylony, rozchylony, nie domknięty» Półotwarte drzwi, okno. Półotwarte wargi. ∆ jęz. Spółgłoski półotwarte «spółgłoski dźwięczne l, ł, r, m, n, nie mające bezdźwięcznych odpowiedników» …   Słownik języka polskiego

  • dom — 1. Czuć się, zachowywać się jak (u siebie) w domu «czuć się dobrze, swojsko, zachowywać się swobodnie»: Mały natychmiast zdobył sympatię funkcjonariuszy. Bawił się pałką, w dyżurce czuł się jak w domu. SE 17/02/1998. 2. Czyjś dom jest dla kogoś… …   Słownik frazeologiczny

  • Florence — Firenze and Florentine redirect here. For other uses, see Florentin, Florentine (disambiguation), Florence (disambiguation) or Firenze (disambiguation). Florence Firenze   Comune   …   Wikipedia

  • Kraków — For other uses, see Krakow (disambiguation) and Cracow (disambiguation). Kraków Main Market Square, Wawel Castle, Barbican, St. Mary s Basilica, St. Peter and Paul Church, Colleg …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.